Lid Worden

Wilt u of uw kind mee trainen? Meldt u aan op TRY RUGBY

Klik of druk op de knop “Lid worden” voor het inschrijfformulier

Wijzigingen zoals adres, telefoonnummer of andere zaken kunt u doorgeven aan onze secretaris door op de knop te drukken.

Categorieën Lidmaatschappen

Categorie Club  Bonds Totaal
Contributie Contributie
U08 – Turven (jonger dan 8 jaar) € 111,00 € 18,00 € 129,00
U10 – Benjamins (jonger dan 10 jaar) € 111,00 € 18,00 € 129,00
U12 – Minis (jonger dan 10 jaar) € 112,00 € 23,00 € 135,00
U14 – Cubs (jonger dan 14 jaar) € 130,00 € 23,00 € 153,00
U16 – Junioren (jonger dan 16 jaar) € 139,00 € 29,00 € 168,00
U19 – Colts (jonger dan 19 jaar) € 151,00 € 50,00 € 201,00
Senior Heren (spelend) € 230,00 € 67,00 € 297,00
Senior Dames (spelend) € 188,00 € 67,00 € 255,00
Recreant Senior Heren / Dames (spelend) € 116,00 € 34,00 € 150,00
Senior (niet spelend) en 65+ leden € 99,00 nvt € 99,00
Donateur € 99,00 nvt € 99,00
Krachthonk € 75,00 nvt € 75,00

Enkele belangrijke reglementen:

  • Is uw aanmelding voor 1 januari binnen, dan is volledige clubcontributie verschuldigd. Na 1 januari bedraagt dit de halve clubcontributie. Bij aanmeldingen na 1 april gaat de clubcontributie pas het volgend seizoen in. Wilt u deelnemen aan wedstrijden, ook vriendschappelijk, dan is altijd de volledige bondscontributie verschuldigd.
  • Het innen van de contributie wordt verzorgd door de firma ClubCollect. U ontvangt van hun ieder jaar in augustus per email een betaalverzoek met inlogcode waarna U zelf aan kan geven of U in één keer of in termijnen wil betalen. ClubCollect maakt gebruik van Ideal.

Poster-ClubCollect

  • Alle kosten betreffende een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de persoon die in gebreke is gebleven.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan alléén schriftelijk naar onderstaande postbus t.a.v. de secretaris of per E-mail en wel vóór 31 mei van het lopende verenigingsjaar.
  • Ouders van jeugdleden gaan de verplichting aan om bij toerbeurt bar-, keuken- en rijdiensten te verrichten.  Rugby Club Hilversum is een vereniging die staat of valt met de inspanningen van haar leden – en hun aanhang. Iedereen draagt naar vermogen een steentje bij. Al onze vrijwilligers (zoals de Teammanger, de Coach, een Bestuurslid of commissielid) spenderen belangeloos hun tijd aan de randvoorwaarden om onze spelers de mogelijkheid te bieden deze geweldige sport te kunnen beoefenen.
  • Onder het kopje “Over ons” vindt u een pagina met een uitleg van de spelregels
  • Met het verzenden van het inschrijfformulier verklaart inzender op de hoogte te zijn van bovengenoemde reglementen en van het Huishoudelijk Reglement van Rugby Club Hilversum.

Contact

Postadres: Clubhuis:
Postbus 126 Kininelaantje 7a Telefoon: 035 – 65 61 953
1200 AC HILVERSUM 1216 BZ HILVERSUM ING. NL75 INGB 0002 9846 21