Wij kennen de volgende lidmaatschappen:


Lid worden

Contributie

Seizoen 2022-2023

Club Contributie
Bonds Contributie
Kleding fonds
Totaal
U06 - Guppen (jonger dan 6 jaar)€ 100,00€ 20,00€ 20,00€ 140,00
U08 - Turven (jonger dan 8 jaar)€ 144,00€ 20,00€ 20,00€ 188,00
U10 - Benjamins (jonger dan 10 jaar)€ 144,00€ 20,00€ 20,00€ 188,00
U12 - Minis (jonger dan 12 jaar)€ 145,00€ 25,00€ 20,00€ 190,00
U14 - Cubs (jonger dan 14 jaar)€ 164,00€ 25,00€ 20,00€ 209,00
U16 - Junioren (jonger dan 16 jaar)€ 173,00€ 31,00€ 20,00€ 224,00
U18 - Colts (jonger dan 18 jaar)€ 186,00€ 53,00€ 20,00€ 259,00
U20 - Heren (spelend) (jonger dan 20 jaar)€ 268,00€ 57,00€ 25,00€ 350,00
UXX - Studenten* (spelend)€ 211,00€ 71,00€ 25,00€ 307,00
Senior Heren (spelend)€ 268,00€ 71,00€ 25,00€ 364,00
Senior Dames (spelend)€ 224,00€ 71,00€ 25,00€ 320,00
Recreant Senior Heren / Dames (spelend)€ 149,00€ 36,00€ 25,00€ 210,00
Senior (niet spelend) en 65+ leden€ 132,00nvtnvt€ 132,00
Donateur€ 105,00nvtnvt€ 105,00
Club van 100€ 53,00nvtnvt€ 53,00
Krachthonk€ 79,00nvtnvt€ 79,00
    
* alleen op vertoon van studentenpas aan de penningmeester.
  • Is uw aanmelding voor 1 januari binnen, dan is volledige clubcontributie verschuldigd. Na 1 januari bedraagt dit de halve clubcontributie. Bij aanmeldingen na 1 april gaat de clubcontributie pas het volgend seizoen in. Wilt u deelnemen aan wedstrijden, ook vriendschappelijk, dan is altijd de volledige bondscontributie verschuldigd.
  • We heffen een jaarlijkse bijdrage voor het "fonds aanschaf wedstrijdkleding" van 25 euro voor senioren- en 20 euro voor jeugdleden.
  • Het innen van de contributie wordt verzorgd door ClubCollect. U ontvangt van hun ieder jaar in augustus per email een betaalverzoek met inlogcode waarna U zelf aan kan geven of U in één keer of in termijnen wil betalen. ClubCollect maakt gebruik van Ideal.
  • Alle kosten betreffende een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de persoon die in gebreke is gebleven.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan alléén schriftelijk naar onderstaande postbus t.a.v. de Ledenadministratie of per e-mail en wel vóór 31 mei van het lopende verenigingsjaar.
  • Ouders van jeugdleden gaan de verplichting aan om bij toerbeurt bar-, keuken- en/of rij diensten te verrichten. Rugby Club Hilversum is een vereniging die staat of valt met de inspanningen van haar leden - en hun aanhang. Iedereen draagt naar vermogen een steentje bij. Al onze vrijwilligers (zoals de Teammanager, de Coach, een Bestuurslid of Commissielid) spenderen belangeloos hun tijd aan de randvoorwaarden om onze spelers de mogelijkheid te bieden deze geweldige sport te kunnen beoefenen.
  • Het huishoudelijk reglement van Rugby Club Hilversum.
TOP