Vrijwilliger

Vrijwilligers in actie

Vrijwilligers in actie

Een vereniging draait om en voor haar leden. Van die leden wordt dan ook wat verwacht. Namelijk participeren in de vereniging. Samen werken aan en versterken van onze club. Nu zijn we bij Rugby Club Hilversum gezegend met een “harde kern” van vrijwilligers die zich sinds jaar en dag met hart, ziel en zaligheid inzetten voor onze club.

Maar, we groeien. Zowel in ledental als in de professionalisering van de facilitaire taken. Om dat allemaal in goede banen te leiden hebben we dringend behoefte aan extra helpende handen. Op alle gebieden en voor elke beschikbare tijd die je aan de club wilt spenderen.

Vrijwilliger zijn, je kunt er veel plezier aan beleven en je legt vaak vriendschappelijke contacten met collega- vrijwilligers. Jouw bijdrage wordt door iedereen binnen de club bijzonder gewaardeerd en het verbreedt je levenservaring. Het is zondermeer leerzaam. Het draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Het zal je sociale vaardigheden bevorderen. Je kunt doen waar je goed in bent en zelfs nieuwe uitdagingen aangaan. Maar het is vooral erg prettig de resultaten van je inspanningen te ervaren.

Dus, geef je op bij een van de commissies, via dit e-mail adres of de team manager als helpende hand.

We staan te springen om jou!